"Det är bråttom!" utropar alla gode män i Söderköping i ett brev till socialnämnden. I början av veckan samlades de tio personer i Söderköping som är gode män. Samtidigt har politiker från alla partier samlats i ett annat möte. Både gällde hur det ska bli för de ensamkommande ungdomar som snart blir myndiga.

– Vi är både bekymrade, oroliga och frustrerade. På förra kommunfullmäktige pratade politikerna om att något måste göras. De skulle se på frågan över partigränserna. Men vi måste få ett besked nu. Det är bråttom för pojkarnas skull, säger Bengt Grip, som är god man för två killar.

Nästa vecka ska socialnämnden ta beslut i frågan.

– Det vi pratar om är att alla som fyller 18 år och är i asylprocessen får stanna kvar tills de får asylbesked. Staten har nu beslutat att ge tillfälliga kommunbidrag. Det ska inte verkställas några förflyttningar nu, säger ordförande Tuula Ravander (S).

Totalt finns det cirka 37 ensamkommande ungdomar i Söderköping. Ett tiotal av dem kommer att bli myndiga i år.

– Kommunen har tagit ansvar för barn som kommer hit ensamma. Men då de blir 18 år så bryr man sig inte längre om dem. Deras liv avbryts mitt i asylprocessen. Vi förväntar oss att de ska studera och lära sig en massa nya saker men med detta som hänger över dem blir det oerhört svårt. Ändå har de lyckats så bra att lära sig så mycket under en kort tid, säger Bengt Grip.

Pojkarna har lämnat in ett öppet brev till politikerna där de ifrågasätter varför de inte får bo kvar i kommunen. Trots att Migrationsverket betalar cirka 110 000 kronor i statliga medel per elev som går kvar i gymnasieskolan.

Kommunen har också haft en flyktingfond med cirka nio miljoner kronor, pengar som satts undan för att stötta dem.

– De pengarna som fanns i fonden togs till andra ändamål inom socialnämnden. Nu säger man att det kostar för mycket att pojkarna bor kvar. Egentligen handlar det om pengar till mat för de klarar sig själva, säger Bengt Grip.