Från och med den 16 oktober är Joel och Joakim på heltid satta att jobba med framför allt Valdemarsvik, men även Söderköping när tid finns. Hur mycket tid är dock inte uttalat.

– Det är svårt att uppskatta, men vi kommer exempelvis arbeta med medborgarlöftena här. När det blir problem som är mer akuta kommer även ordningspolisen i Norrköping att täcka upp här, säger Joel.

– När vi åker mellan Norrköping och Valdemarsvik kommer vi att ta ett stopp här för att vara synliga. Det kommer att vara olika tider på dygnet beroende på vilket pass vi jobbar, säger Joakim.

Det är alltså Joakim och Joel som är kontaktpersoner mellan polisen och olika samhällsaktörer. Nyligen berättade tidningen om ett större ungdomsgäng som har skapat otrygghet i staden. Saken har diskuterats på ett möte mellan polisen och fritidsgården.

– Vi kommer att ha täta kontakter kring vad som händer och sker och som har anknytning till skolan. Vi kommer finnas med på föräldramöten och fungera som rådgivare vid enskilda möten med föräldrar, säger Joel.

Klotter är ett av de prioriterade områdena i medborgarlöftet, hur ska ni jobba med det?

– Dels kommer vi vara ute på skolorna och prata om konsekvenserna av klotter. Vilken tid och vilka pengar det kostar samhället att ta bort det. Dels kommer vi vara mer synliga generellt, säger Joel.