Signaler om att politikerna funderar på att lägga ner Albogaexpressen oroar pensionärsorganisationerna. För många äldre, speciellt de som bor lite utanför tätorten, har expressbussen en oerhörd betydelse. För många är bussen en förutsättning för att de ska kunna ta sig till centrum och handla själva.

– Då man vill spara drabbar det ofta barn och äldre. Det är dumsnålt att spara på expressbussen. Om den försvinner tror jag kommunens kostnader för färdtjänst och hemtjänst kommer att öka, säger Marja Bergström, ordförande för PRO.

På tisdagskvällen träffade pensionärernas representanter kommunalråd Anders Bevemyr (S) och ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Börje Natanaelsson (M).

– Bussen är väldigt omtyckt och en nödvändighet för dem som är handikappade eller inte har bil. Om de inte kan ta sig till centrum så måste någon annan handla åt dem, säger Marja Bergström.

Hon poängterar att det även är viktigt för köpmännen i centrum att äldre Söderköpingsbor kan ta sig till affärerna för att få ett levande centrum.

– Det handlar också om friskvård. Om man kan ta sig ut och göra saker så håller man sig frisk längre, säger Marja Bergström.