Som NT berättade igår förordar kyrkorådet i Norrköping att krematoriet stängs, då det är i behov av både utbyggnad och renovering. Kostnaden för det anses vara för hög vilket gör att kyrkorådet i stället vill skriva ett avtal med Linköpings krematorium. Både Söderköping och Valdemarsvik nyttjar krematoriet i Norrköping, och Fredrik Jonsson tycker att det bästa vore att ha det kvar.

– Framför allt tycker jag det utifrån miljöaspekten. Att transportera avlidna så långt som till Linköping kan aldrig vara bra. Krematoriet i Norrköping har ju ett väldigt stort upptagningsområde.

En person i kyrkorådet i Norrköping reserverade sig mot beslutet då han ansåg att de borde ha tagit in synpunkter från församlingarna innan frågan avgjordes. Hur beslutet har gått till har Fredrik Jonsson ingen synpunkt på.

– Jag kan bara säga att det funkar bra med krematoriet i Norrköping och att vi är glada för att ha ett avtal med dem.

Inte heller kyrkorådet i Söderköping hade fått någon information innan beslutet togs. Ordföranden i Söderköping/Sankt Anna hade igår inte hunnit sätta sig in i frågan och vill därför inte ge någon kommentar.

Kyrkofullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan 26 april.