Vid senaste servicenämnden beslutades att Söderköping ska gå över till ett nytt insamlingssystem av sopor. I stället för att som idag ställa ut sitt sorterade skräp för hämtning vissa veckodagar ska villaägarna nu sortera direkt i de två soptunnorna som har fyra fack i varje. Theres Stark, VA- och renhållningschef, ser flera fördelar med det kommande systemet. Hon menar att det både är mer användarvänligt och ger en bättre arbetsmiljö för sopchaufförerna.

– Dessutom innebär det här systemet också att vi kan börjar sortera matavfall, vilket inte görs i Söderköping i dag.

– Tanken är att det ska köras till Linköping och bli biogas där.

Den som inte gör något aktivt val kommer när det är dags få de nya sopkärlen, men det finns även andra erbjudanden för de som inte vill ha fyrfackskärl.

– Om man inte vill ha det här systemet så blir man erbjuden matavfallssortering i alla fall. Då får man ett kärl med en vägg i där matavfallet läggs på ena sidan.

Avgifterna kommer inte att förändras nämnvärt men är ännu inte fastställda.

– Diskussionerna går mot att det ska vara samma pris eller billigare att ha fyrfackskärl, eftersom det är det som är bäst för miljön, Theres Stark.