Bilder från förr Året var 1897 då ångfartyget Söderköping sattes i trafik på Göta kanal. Med sina 65 hästkrafter i maskinen under

däck gavs god fart på sjön, 10 knop som mest. 75 passagerare fanns det plats för, men då var det trångt ombord.

Här har båten just glidit in i slussen vid Tegelbruket och sedan väntar Mems sluss och vidare färd ut på Slätbakens

vatten som denna dag erbjuder en lugn färd vidare mot skärgården. Det är en söndag på 1920-talet och ett stort

sällskap har hyrt vår båt för en nöjestripp med strandhugg; bl.a. ute i Sanden där dagens lunch väntar. På båten

serveras kaffe med bullar och kakor från ett av stadens bagerier. Avec finns också för den som så önskar och

detta höjer förstås humöret och snart hörs sång och skratt från däck och salong. "Vi gå över daggstänkta berg",

Alpens ros och Fiskarflickans sång ljuder, det låter vackert och stämningsfullt på kanalen. Slussningen sköts denna

dag av frun i slussbostaden, en liten flicka fick följa med mor i hennes arbete. Maken gör sin rekryt för tillfället

och att detta arbete övertas av makan är väldigt vanligt. Signal hörs och snart öppnas slussporten. ”God tur”!

önskar jag alla och de svarar med att vinka med sina hattar. Det kommer att bli en härlig dag i skärgården!