Idag är hemtjänstpersonalen cirka 55 procent av sin arbetstid hos brukarna. Övrig tid går till resor, personalmöten, dokumentation med mera. Socialnämnden anser att för mycket tid går bort och tror att arbetet kan effektiviseras. Det nya målet är att personalen ska vara 65 procent av sin arbetstid hos brukarna.

– Det är viktigt att undersköterskor är hos brukarna mesta delen av tiden. Det tror jag att alla vill. Nu måste vi komma på ett bra sätt så att tiden kan planeras så att det blir så, säger Tuula Ravander (S), ordförande i Socialnämnden.

Hon anser att det måste gå att organisera arbetet så att det blir mindre kringtid än vad det är idag.

– All tid i schemat ska vara planerad, det blir mest effektivt och då ska även tiden för dokumentation vara inlagd, säger Tuula Ravander.

När brukare larmar måste personalen lämna det de har för händer direkt.

– Det leder ofta till förseningar och blir stressigt för personalen. Det skulle istället kunna vara så att man bildar grupper som har larmen en vecka och så byts grupperna av på ett roterande schema. Då skulle inte personalen bli lika störda, tror Tuula Ravander.

Inget av hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter ska tas bort. Däremot så klarar klarar man inte att öka effektiviteten och samtidigt ta bort alla delade turer på helgerna. Hälften av hemtjänstpersonalen har fortfarande delade turer och kommer att ha det åtminstone nästa år också.

– Vi skjuter upp det målet ett år. Då hoppas jag att de som har oönskade delade turer ska slippa det, säger Tuula Ravander.

Däremot har man lyckats införa heltid till alla.