– Det har gjorts mätningar och luften i idrottshallen är inte godkänd. Det handlar om att ytterväggarna har skador, vilket har lett till att det blivit fuktskador och av det dålig luft, säger Per-Arne Sterner, förvaltningschef barn- och utbildningskontoret.

På skolan går drygt 200 elever i låg- och mellanstadiet. För tillfället löser man problemet genom att ha utomhusidrott.

Det var strax före sommarlovet som de senaste mer grundliga undersökningarna gjordes av gymnastiksalen. Problem har funnits under flera år och för några år sedan så byttes mattan i salen ut. Men under våren reagerade både personal och elever på att det luktade och det ledde till fler undersökningar.

Artikelbild

| Långsiktigt problem. Rektor Roger Rönnels tror att skolan kommer att sakna idrottshall i många år.

– Det här har smugit sig på men man har inte hittat något. Det är fuktskador som har kommit uppifrån och satt sig i väggarna. Man ser ingenting men luften är inte bra. Då jag fick resultaten efter den senaste undersökningen så var det klart att salen inte går att använda. Det informerade jag om innan höstterminen startade, säger rektor Roger Rönnels.

Som han ser det kommer problemet att vara långvarigt, under flera år. Politikerna måste ta ett beslut på hur de ska lösa hela skolsituationen i kommunen. Först efter det vet han om de kommer att satsa på Brobyskolan eller inte.

– Just nu får eleverna ha utomhusidrott och det passar bra. Men senare måste vi kunna vara inomhus. Just nu håller vi på att försöka hitta lösningar. Det är trångt om hallar i Söderköping men nu måste det göras omprioriteringar mellan skolorna, säger Roger Rönnels.

Brobyskolans gymnastiksal är ihopbyggd med skolan men har inte samma ventilationssystem.

Artikelbild

| Utreds. Hur idrottslektionerna ska lösas för eleverna på Brobyskolan håller man på och utreder.

– Men det är en stor hall som vi utnyttjat mycket både till samlingar, avslutningar och fritidsverksamhet förutom idrotten, säger Roger Rönnels.

Nu tänker man göra om ett klassrum till ett rörelserum där det går att ha viss typ av idrott.

Artikelbild

| Utreds. Hur idrottslektionerna ska lösas för eleverna på Brobyskolan håller man på och utreder.

– Vi funderar på hur tiderna kan fördelas med Vikingen och Ramunderhallen men det är inte lätt eftersom högstadiet och gymnasiet använder dessa hallar, säger Per-Arne Sterner.

Någon reparation av Brobyskolans idrottshall tror inte Per-Arne Sterner är möjlig. För två år sedan togs beslut att hallen skulle renoveras men det har inte skett.

– Jag tror inte vi kan göra något åt idrottshallen. Istället måste den hänga ihop med de stora skolfrågorna som vi diskuterar. Om vi ska satsa på att bygga nytt eller inte, säger han.