Rane har jobbat i Norrköpings kommun i 30 år, där lunchen är gratis för personalen som äter med barnen.

– För två år sen började jag här och då blev det avdrag på lönen med 500 kronor i månaden. Jag tycker det är märkligt. I Norrköping, Valdemarsvik och många andra städer har de insett att det ingår i vårt jobb att äta med barnen.

I förra veckan tog han initativ till ett möte där personal från nästan alla förskolor fanns representerade. Han är inte ensam om att tycka att måltiderna borde vara gratis, och därför ska de ska gå vidare med en gemensam skrivelse till kommunens politiker och tjänstemän inom skolförvaltningen.

– De minsta barnen behöver tillsyn och hjälp hela måltiden. Dessutom är det min uppgift att äta samma mat som barnen, jag är en förebild för dem och ska kunna samtala med dem om vad vi äter. Som det är idag finns det personal som i stället väljer att ta med sig egen matlåda, säger Rane.

Det är alltså olika från kommun till kommun om de pedagogiska luncherna är kostnadsfria eller inte. Enligt en enkät som Lärarförbundet låtit göra bland över 14 000 förskollärare är det 66 procent av dem som inte behöver betala. Någon överblick av hur det ser ut i de östgötska kommunerna har inte Lärarförbundet. Sandra Wahlström, ordförande i Lärarförbundet i Linköping, berättar att de där betalar 20 kronor per måltid.

– Det har inte varit någon idé att prata med arbetsgivarna om det eftersom de säger att de inte har råd. Vill ni ha lön eller kostnadsfria måltider? har vi fått höra.

– Nu har frågan fått nytt liv igen då det är svårt att få tag i förskollärare. Nu gäller det att hitta sätt att locka personal och då kan kostnadsfria pedagogiska måltider vara en sådan grej.

Rane Torjusén är inne på samma spår.

– Som skattebetalare tycker jag det är viktigt att vi har en god barnomsorg. Det kommer blir svårt att rekrytera till små kommuner som Söderköping om personalen får ett löneavdrag på 500 kronor i månaden.

För Anders Bevemyr (S), kommunalråd, är fråga inte ny då den diskuterades när han satt som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han tycker det är bra att frågan aktualiseras.

– Vi har tittat på vad det skulle kosta för kommunen men inte riktigt kommit i mål. Vi vill ju vara en attraktiv kommun och kostnadsfria pedagogiska luncher skulle kunna bidra till det.

Huruvida det kommer att införas eller inte vill han inte spekulera i.

louise.asenheim@ostgotamedia.se