Ekonomi Flygandet med SAS, räknat i antal passagerarkilometer, ökade 0,8 procent i september, enligt ett pressmeddelande från flygbolaget.

Den så kallade kabinfaktorn, som anger hur välfyllda SAS-planen var, sjönk till 76,2 procent. Det kan jämföras med 77,6 procent under september i fjol.

Den så kallade yielden, ett lönsamhetsmått, steg 1 procent rensat för valutaeffekter. Nominellt var yielden oförändrad.

Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer exklusive charter.