Giftinformationscentralen fick över 30 samtal per dygn om misstänkt svampförgiftning under september. Det är mer än dubbelt så många som samma månad förra året, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

De flesta kan lugnas av läkare om att det inte är någon fara, men några har fått rådet att söka akutsjukvård.

Den som har tagit bild på svampen kan också skicka in den för bedömning och diagnos.

I år har 240 personer hittills sökt vård i samband med svampförgiftning. Vanligen brukar det handla om mellan 50 och 200 personer per år.

Dödsfall i samband med svampförgiftning är mycket ovanligt i Sverige.