Som Folkbladet tidigare rapporterat om kommer Hyresbostäder, som äger fastigheten Domaren 1 – eller Bollen som byggnaden går under i folkmun – platta huset med marken under nästa år. I stället ska 82 nya, moderna, ”citylägenheter” byggas i tre huskroppar på tomten.

Tanken var ju att denna process skulle inledas redan våren 2015, då de studenter som bodde i huset fick flytta ut. Huset var bland annat angripet av löss, och någon ytterligare renovering än den som redan gjorts under 2000-talet, var det egentligen aldrig tal om. Så kom den stora flyktingstömmen, och planerna ändrades i sista stund. I stället har huset sedan i juli samma år fungerat som boende för flera hundra asylsökanden. Men nu är alltså även denna era slut. I ett brev till Migrationsverket säger Nuvida i Norrköping AB upp ramavtalet med Migrationsverket.

När Folkbladet ringer upp platschefen på Bollen, Gustav Karlsson, för att ställa frågor om uppsägningen, svarar han:

Artikelbild

| "Nya Bollen". Så här är tanken att det kommer att se ut efter att Bollen rivits och de tre nya husen byggts.

– Inga kommentarer. Du får vända dig till Migrationsverket med alla dina frågor.

Men de rör ju ert företag. Exempelvis står det i uppsägningen att ni beklagar att ni måste säga upp avtalet och hänvisar till att ni inte längre har möjlighet att hyra huset på grund av ombyggnation. Finns det fortfarande människor som är i behov av någonstans att bo?

– Som sagt, inga kommentarer, svarar han återigen.

Folkbladet har sökt Nuvidas vd Jonas Uhlin och personer på Migrationsverket utan framgång. 2016 hade Nuvida i Norrköping AB en omsättning på 15,5 miljoner kronor och ett resultat på 4,8 miljoner kronor.