På lördagen invigde Vikbolandets biodlarförening sin nya föreningsbigård, som nu huserar i och utanför Björksätters gamla skola.

– Här kommer vi att undervisa nybörjare, som vill komma igång med biodling, men vi kommer även att ha fortbildning för etablerade biodlare, berättar Lars-Göran Arvidsson, ordförande för föreningen Vikbolandets biodlare.

Varifrån och varför flyttar ni hit till Centrumlokalföreningen i Björksätters skola?

Artikelbild

| På invigning. Tre av huvudpersonerna vid invigningen av Vikbolandets nya föreningsbigård, från vänster ordföranden Lars-Göran Arvidsson, invigaren Lars Hellander från riksförbundsstyrelsen samt Martin Tellström, ordförande i Östergötlands biodlardistrikt.

– Tidigare höll vi till i anslutning till Östra Stenby-Konungsunds bygdegård, där vi öppnade vår första föreningsbigård på Vikbolandet 1999. Där utnyttjade vi delvis Bygdegårdens lokaler, men hade dessutom våra kupor och bodar på mark som tillhörde en grannfastighet.

– Men 2014 kom markägaren med ett, som vi ansåg, oskäligt högt krav på höjd hyra och då beslutade vi att flytta vår verksamhet hit, vilket genomfördes hösten 2015 och idag inviger vi vår föreningsbigård här.

Varför flyttade ni just hit till Björksätter?

– Därför att här har vi etablerat ett bra samarbete med Centrumlokalföreningen här i Björksätter, där vi även gått in som delägare tillsammans med flera andra föreningar och organisationer som finns här sedan tidigare. Bland annat Kuddby IF, Lantmännens riksförbund och scouterna.

Artikelbild

| Egna bikupor. - Föreningen har egna bikupor här vid föreningsbigården, där vi bland annat undervisar nybörjare, berättade Lars-Göran Arvidsson, ordförande i föreningen.

Blir det någon förändring här av verksamheten, jämfört med vid Östra Stenby?

– Nej, verksamheten i föreningsbigården blir oförändrad, säger Lars-Göran Arvidsson. Här kommer vi som sagt att fortsätta med utbildning av nya biodlare och fortbildning av etablerade biodlare varje tisdagskväll.

Artikelbild

| Från Norrköping. Göran Pettersson från Norrköpings biodlarförening, uppvaktade Vikbolandets förening vid invigningen av nya föreningsbigården med en present för solitära bin.

– Det är inte bara utbildningsverksamheten som är viktig, utan också den sociala samvaron för oss biodlare på Vikbolandet, så många kommer hit på tisdagarna för att bara träffas och trivas ihop över en kopp kaffe.

Efter en premiärsäsong i nya föreningsbigården, väntar spännande saker även nästa år, berättade Lars-Göran Arvidsson:

Artikelbild

| Tillbaka. Åke Oscarsson, nestor bland Vikbolandets biodlare, gick som barn i Björksätters gamla skola, som numera huserar Vikbolandets biodlarförening, där han är mångårig medlem.

– Dels firar vi 100 år nästa år sedan första biföreningen, Gåsätters bivänner, bildades på Vikbolandet. De bytte sedan namn till Östkinds biodlarförening och så bildades även Björkekinds biodlarförening. Men 1967, alltså för 50 år sedan, gick de samman till Vikbolandets biodlarförening. Så det blir mycket att fira nästa år!

Biodlarföreningen har drygt 60 förbundsmedlemmar på Vikbolandet, varav Åke Oscarsson, 78, är nestorn i gänget:

Artikelbild

| Underhållning. Orkestern Näckrosorna från Norrköping, gamla spårvagns- och bussförare, svarade för underhållningen vid invigningen av Vikbolandets nya föreningsbigård.

– Ja, jag har varit längst av de som är med idag, men numera har jag minskat på biodlingen från 145 kupor som mest till dagens 35, säger Åke Oscarsson, som säger att flytten till Björksätters skola känns extra nostalgisk för honom:

– Som ung elev gick jag här på skolan, så det känns lite nostalgiskt att komma tillbaka hit via biföreningens flytt.

Artikelbild

| Skötte parkeringen. Många ville vara med vid invigningen av Vikbolandets nya föreningsbigård. Jan-Erik Karlsson skötte bilparkeringen.

Invigningsbandet klipptes av Lasse Hellander från biodlarnas riksförbundsstyrelse, som bland annat sa så här:

– Det låter mycket bra att ni utbildar nya biodlare för det behövs och att ni bland dem även har kvinnor. Totalt i Sverige har vi idag över 11 000 biodlare i förbundet och de har cirka 150 000 samhällen runt om i Sverige. Och jag kan nämna att antalet kvinnliga biodlare ökar hela tiden och utgör idag 33 procent av alla biodlare, vilket förstås är mycket positivt.