Det är Nyhetsbyrån Siren som sammanställt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) om utsläppsintensiteten i Sveriges län. Detta begrepp innefattar utsläppen av växthusgaser i förhållande till ekonomin och det visar sig att utsläppsintensiteten minskat med en knapp tredjedel i landet mellan 2008 och 2015.

– Det är ett sätt att titta på hur effektiv ekonomin är i länet. Man kan se om utsläppen minskas på grund av effektiviseringar, och vilka branscher det är som har rådighet över minskningarna, säger Nancy Steinbach, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Utsläppsintensiteten mäts i det ganska tungrodda "ton koldioxidekvivalenter per miljon kronor" men när man tittar på dessa siffror framgår det av statistiken att Östergötland står för den näst största sänkningen i landet under den uppmätta tidsperioden: från 19 ton per miljon kronor 2008 ner till 12 ton för 2015. Det innebär en sänkning med över en tredjedel (36 procent) där genomsnittet för riket är en nedgång med 31 procent.

Den största minskningen står Västmanlands län för (51 procent) – dock har man fortfarande högre utsläpp av växthusgaser i förhållande till ekonomin än Östergötland: 15 ton per miljon. Överlägset högst utsläppsintensitet har Gotland med 142 ton koldioxidekvivalenter per miljon kronor.

– Det finns tung tillverkningsindustri på Gotland som gör att intensiteten blir hög, förklarar Nancy Steinbach i en kommentar.