När kommunen tar fram detaljplaner följer man en viss mall där planerna i ett visst skede är föremål för samråd – ett tillfälle för kommunens invånare, grannar och andra berörda att tycka till och lämna synpunkter.

– Detaljplanerna finns utlagda på kommunens hemsida och vi också brukar bjuda in till samrådsmöten när det är detaljplaner som berör många, berättar Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

– Sedan kan man boka in möte med en handläggare men det är ju ofta ett stort steg om man bara har allmänna synpunkter.

Nu har man infört en ny e-tjänst där invånarna enkelt kan ge sina synpunkter via kommunens hemsida.

– Vi har funderat på hur vi kan få fler att tycka till. När vi har möten på kvällstid är det kanske svårt för till exempel småbarnsföräldrar att komma. På det här viset kan man sitta hemma och tycka till om planerna, säger Kikki Liljeblad som tillägger att det också är en fördel för kommunen som får in många kloka synpunkter.

– Ju fler grupper vi kan nå desto bättre är det.

Som invånare i Norrköpings kommun går man in på "mina sidor" på kommunens hemsida och loggar in via e-legitimation samt går in på e-tjänster. Tjänsten heter mer specifikt ”Synpunktsinlämning i samband med planarbete”. Där kan man välja på olika kategorier i detaljplanerna (till exempel buller eller gestaltning) och skriva vad man nu vill delge. Vid tidpunkten för Folkbladets artikel fanns två detaljplaner tillgängliga: Oxelbergen 1:2 samt Himmelstalund 1:1.