Enligt räddningstjänsten kom det rök från en timmerbil som börjat brinna inne på området.

Första räddningsenheten på plats fick snabbt kontroll på situationen och kunde släcka branden. Man kontrollerade sedan att den inte spridit sig i fordonet.

Det är ännu oklart vad som orsakade branden.