– För nyanlända elever är det mycket viktigt att få begrepp och sammanhang förklarade på sitt modersmål, både för att kunna använda tidigare kunskaper och för att ta till sig nya. Studiehandledning på modersmålet ska ha ett pedagogiskt upplägg och en koppling till ämnen. Det är problematiskt om verksamheten i praktiken begränsas och får fokus på översättning, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Granskningen handlar om årskurs 7–9 och resultatet visar att inte alla får tillräckligt stöd för att klara kunskapskraven. Skolinspektionen ställer därför en rad krav på huvudmännen både vad gäller kvalitet och kartläggning. Bland annat anser inspektionen att skolorna måste följa upp och utvärdera hur studiehandledningen fungerar pedagogiskt och vilken kvalitet den håller.

Vidare anser man att det måste utredas vilka förkunskaper eleverna har, och att undervisningen måste anpassas till det. Risken är annars att utvecklingen bromsas då eleverna får "börja om", menar inspektionen. Man vill också se tydligare uppgifter om vad som förväntas av studiehandledare samt ge dessa kunskap i svenska styrdokument och svenska skolsystemet.

Man vill också se att ämneshandledare och studiehandledare jobbar mer tillsammans under uppdrag av rektorerna.

Till grund för granskningen ligger intervjuer med bland annat ämneslärare, skolledning, studiehandledare och elever. Bland de 14 undersökta skolorna är det enbart Borgsmoskolan som ligger i Östergötland. Samtliga skolor har fler än en elev i årskurs 7–9 som får studiehandledning på modersmålet.