I debatten om partiets skol- och utbildningspolitik höll Jarl - som till vardags är oppositionsråd i Norrköping - ett delvis kritiskt inlägg där hon yrkade avslag på partistyrelsens förslag om att den statliga Skolinspektionen ska utrustas med skarpa "pekpinnar" mot dåliga skolor.

– Kommunerna har haft mer än 25 år på sig att axla ansvaret för både finansieringen och skolansvarsuppdraget. Det har väl gått så där minst sagt. Det allvarligaste problemet - som vi ser mycket tydligt också i Norrköping - är att likvärdigheten har minskat i skolsystemet. Moderaterna vill nu öka på doserna av statlig styrning genom att vässa Skolinspektionen. Jag tycker att vi borde ta oss an pudelns kärna och på allvar fråga oss om det inte är dags för staten att ta över ansvaret för skolan igen, sa Sophia Jarl. Hon räknar inte med att nå ända fram i den frågan på stämman som pågår nu. På ett annat område har Sophia Jarl dock redan nått viss framgång. I de utskottsförhandlingar som ombuden genomförde på torsdagskvällen i olika politikområden vann hon gehör för ett eget förslag i partiets arbetsmarknadsförslag.

– Moderaterna har ett förslag om "Inträdesjobb" som ger de som deltar 70 procent av lönen med en möjlighet att studera 30 procent av tiden och där staten ska stå för arbetsgivaravgifterna. Inträdesjobben skulle riktas mot nyanlända och mot ungdoamr under 23 års ålder utan gymnasieexamen. Det jag vill, och som jag fick igenom, var att Inträdesjobben också ska vara öppna för alla som varit arbetslösa i 24 månader eller mer, berättade Sophia Jarl.

Hon säger till Folkbladet att det inte minst är erfarenheter från hur arbetslösheten ser ut i Norrköping som fått henne att agera i frågan.

– Vi moderater får inte glömma bort alla arbetslösa som vare sig är unga eller nyanlända, sa Jarl.

I frågan om "Bidragstak" opponerar sig Sophia Jarl mot partilinjen. Bidragstaken som partiet vill införa innebär att ingen familj ska kunna få mer än 28000 kronor i månaden i bidrag. Syftet är enligt Moderaterna att det alltid ska löna sig att arbeta i stället för att gå på bidrag.

– Arbetslinjen ska gälla alla dagar i veckan, inget snack om den saken. Men för att komma upp i så höga summor som 28 000 kronor i försörjningsbidrag, bostadsbidrag och barnbidrag krävs att familjen har många barn. Jag har jobbat som lärare och jag har sett barn som inte har mat för dagen i slutet av månaden. Jag är rädd för att ett bidragstak även för barnfamiljer kan slå mycket hårt mot många barn. Och det vill jag inte medverka till, sa Sophia Jarl.