Varför har ni valt att göra så?

– Det är för att fler ska vara engagerade i processen, helt enkelt, när vi tar fram våra kandidater, säger Nicklas Lundström, sammankallande i valberedningen.

Kandidaterna har fått skriva en presentation och en utfrågning har anordnats. Nu, efter provvalet, ska valberedningen arbeta vidare med att ta fram listorna.

Riksdags- och regionfullmäktigelistorna kommer sedan att fastställas på en valkonferens med av partiföreningarna valda ombud den 25 november.

– Valdeltagandet och intresset har varit stort vilket känns väldigt roligt. Vänsterpartiet växer kraftigt i Östergötland just nu och det märks att engagemanget ökar. Vi är många som tycker att Socialdemokraternas privatiserings- och nedskärningspolitik måste brytas i regionen. Och att Vänsterpartiet är helt nödvändigt för att få till vänsterpolitik i riksdagen, säger Nicklas Lundström.

– Vi ser också att det är många som vill företräda Vänsterpartiet i både riksdag och region och det finns en stor blandning av alla åldrar och bakgrunder.

De fem som fick flest röster i provvalet till riksdagen efter fallande röstantal var:

1. Linda Snecker, Norrköping. 2. Peter Butros, Norrköping. 3. Ricardo Olivares, Norrköping. 4. Lilibet Gustafsson, Finspång. 5. Anna Björkdahl, Norrköping.

De tio som fick flest röster i provvalet till regionfullmäktige efter fallande röstantal var: 1. Emil Broberg, Linköping. 2. Malin Östh, Söderköping. 3. Ricardo Olivares, Norrköping. 4. Jessica Eek, Linköping. 5. Mona Olsson, Norrköping. 6. Lilibet Gustafsson, Finspång. 7. Anna Björkdahl, Norrköping. 8. Tobias Holmberg, Norrköping. 9. Jonas Andersson, Valdemarsvik.10. Kerstin Lundberg, Motala.

Vad man kan notera när man tittar på listorna är att det är stark dominans från Norrköping och den östra delen av länet.

– Man får nog säga att Norrköping är ett starkt vänsterfäste, säger Nicklas Lundström som dock påpekar att regionlistan är mer blandad, med Emil Broberg från Linköping i topp.

Nicklas Lundström förklarar Vänsterns starka fäste i Norrköping så här:

– Det finns en tradition av att Norrköping är mer en arbetarstad.

Listorna till kommunfullmäktige i Norrköping ska tas februari. Om de också ska föregås av ett provval är inte bestämt.