Erhard "Dallas" Mathiesen arbetade som fritidsledare vid Ektorps fritidsgård under 43 år, under majoriteten av de åren som fritidsgårdsföreståndare. Han hade ett starkt engagemang för barn och ungdomar.

Som pensionär engagerade han sig i arbetet med underåriga migranter.

Erhard "Dallas" Mathiesen avled i januari 2018.

I februari fick utbildningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur "Dallas" ska hedras och minnas för sitt arbete och sin gärning. Fritidsgårdsgruppen involverades i arbetet, och har hållit kontakt med "Dallas" familj.

Diskussionerna har handlat om kanske ett stipendium till ungdomar, men skatteregler gjorde att det i stället landade på en utmärkelse riktad till engagerade medarbetare inom fritidsgårdsverksamheten.

Utmärkelsen, 20 000 kronor, ska mottagaren använda till kompetensutveckling, som i förlängningen kommer ungdomarna till del.

– Det vi kände skulle gynna flest barn och ungdomar i verksamheten var att någon medarbetare fick kompetensutvecklas, säger Senad Mutic (S), ledamot i utbildningsnämnden och sammankallande i fritidsgårdsgruppen.

Vem som får utmärkelsen ska presenteras under fritidsgårdsdygnet, då alla fritidsledare samlas. Första gången blir i augusti 2019.

Efter ett år ska mottagaren dela med sig av sina erfarenheter, så kunskapen sprider sig till hela kåren.

– Jättekul, säger Senad Mutic om att utmärkelsen till "Dallas" ära nu blir verklighet.