Och trots att man internt är medveten om Datainspektionens lagar och regler kommer man medvetet att fortsätta bryta mot dem.

– Trodde inte att det var igång, vi hade tänkt diskutera rutiner och kommunicera ut dem innan, säger Maria Ottosson, kommunikationschef polisregion öst.

Det hela handlar om att diarienummer, i polisens dygnslistor kallade ­K–nummer, skulle kunna innehålla personuppgifter.

Men det stämmer väl att det är omöjligt för mig som journalist att spåra någon via ett K–nummer?

– Ja, jag vet, men det är Datainspektionens beslut och vi har bara att rätta oss efter det, säger Maria Ottosson, som hänvisar mina frågor till Tommy Thorngren, pressansvarig på region Öst.

– Jag visste inte att de faxas ut från er lokala registrator, i Jönköping har vi rutinen att media varje dag får begära ut listorna via vår regionala registrator och de faxas inte utan mejlas, vi har tydligen inte haft stenkoll på hur det gjorts överallt.

Samtidigt jobbar man på en lösning som gör att media kan få del av var och när brotten har begåtts så att kommunikationen mellan polisen och media kan skötas så gynnsamt som möjligt för båda parter.

Den dagliga pressträffen för journalister brukar ta en kvart, vid större och fler händelser något längre tid. Nu tvingas istället polisen gå igenom nästan varje ärende eftersom det inte framgår när anmälan kom in, om den är kopplad till ett annat ärende eller om samma ärende förekommer fler gånger på samma lista.

– Tills vi hittat nya rutiner kommer vi att fortsätta skicka ut dygnslistor med K-nummer om media begär ut dem precis som vi gör i Jönköping, säger Tommy Thorngren.

Men innebär inte det att ni bryter mot lagen?

– Jag överlåter det svaret till den som tar beslutet, säger Tommy Thorngren.

Johanna Wallerström är jurist och personuppgiftsombud på polisens rättsavdelning nationellt och det är hon som har undertecknat polisens pm med svar från Datainspektionen.

– Det polisen i region Öst kommer att göra när de skickar ut listor med K-nummer är inte förenligt med vad vi beslutat.

De bryter alltså mot lagen och regelverket?

– Ja, det strider ju mot vad vi har sagt, säger Johanna Wallerström.

Vet du hur lång tid det kan ta att få fram nya rutiner?

– Nej, det är jätteknepigt att bestämma hur det ska gå till, journalister kan ju inte få ut några personuppgifter via ett K-nummer och att inte få ut K-numren är inte optimalt.