Redan sedan tidigare har fastighetsbolaget Slättö en närvaro i Norrköping genom bland annat flera projekt i Inre hamnen, dessutom har man erhållit marktilldelning vid Sandtorp, väster om Kneippen. Nu har man också förvärvat Strömbrytaren 10 och 11 i Norrköping. Man köper fastigheterna från tidigare ägaren Skandrenting för det underliggande fastighetsvärdet 250 miljoner kronor.

Det handlar närmare bestämt om fastigheterna där gamla Whirlpool ligger intill Finspångsvägen.

– Vi ser potential för en större bostadsutveckling på de här fastigheterna, säger Johan Karlsson, vd för Slättö, till Folkbladet och tillägger att den bebyggda arean på de två fastigheterna är 60 000 kvadratmeter men att den totala markarealen är 125 000 kvadratmeter.

– Vår ambition nu är att tillsammans med kommunen driva en planprocess för att utveckla det här området.

Man har alltså stora planer för de här fastigheterna.

– Långsiktigt är ambitionen en ny stadsdel med 2000 nya bostäder och infrastruktur för detta som förskola, skola, kanske vårdboende, säger Johan Karlsson som betonar att det naturligtvis ligger en bit bort i tiden.

– Men Norrköpings kommun verkar rimligt pigga på att utveckla staden så det är vad vi skulle önska.

Johan Karlsson betonar att man naturligtvis vill harmonisera med omkringliggande fastigheter men att det kommer att handla om högre hus för utvecklingen av denna stadsdel. Slättö äger och förvaltar sedan tidigare bostäder och fastigheter i bland annat Botkyrka, Helsingborg, Linköping, Västerås och Örebro.