Det var under sommaren som Länsstyrelsen Östergötland utlyste medel för olika idéer som kunde utveckla länet – detta med målet att bidra till att Östergötland uppfattas som en "attraktiv och värdeskapande region". Det var för övrigt första gången som man provat detta arbetssätt och totalt skickades 17 idéer in.

Nu har Länsstyrelsen tagit beslut om vilka av dessa som tilldelas medel: sju varierande projekt får nu möjligheten att genomföras.

– Vi ville genom utlysningen av projektmedel bjuda in till kreativitet och nytänkande kring hur vi tillsammans kan utveckla vårt län. Nu ser vi fram emot att få följa dessa projekt och se hur deras resultat kommer landa i länet, säger Erica Lindberg, ansvarig för verksamheten på Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

Flera av projekten fokuserar på att hjälpa till i genomförandet av redan befintliga strategier i länet såsom genomförandet av länets livsmedelsstrategi. Det gäller till exempel projektet "Segel" som Norrköpings kommun står bakom. Man vill i detta projekt "stimulera en helhetssyn av de gröna näringarnas betydelse för kommunen och omvänt. Projektet vill gå från ord till handling med genomförande och implementering, i samverkan med olika aktörer och intressenter på läns och lokal nivå, avseende livsmedelsstrategin.".

"Segel" är det enda projekt från östra länsdelen som tilldelats pengar av länsstyrelsen denna omgång. Bland de övriga projekten finns bland annat aktiviteter för långtidsarbetslösa, upplevelsecentrum för mat och en naturhinderbana vid Trollegater i Kinda.