Fullmäktige Det hettade till på fullmäktigemötet i Norrköping på måndagskvällen. När fullmäktige behandlade ett antal interpellationer och frågor från Sverigedemokraterna begärde Mona Olsson ordet för V för att ställa en ordningsfråga. Vänstern krävde att fullmäktige skulle förbjuda SD rätten att ställa en interpellation om vad kommunen gör gentemot återvändande jihadister.

Mona Olsson och hennes partivänner ansåg att interpellationen var "rasistiskt stereotyp" och full av "rykten och spekulationer". Om fullmäktige godkände interpellationen skulle V: s grupp lämna mötet.

Enligt fullmäktiges ordförande låg frågan om återvändande jihadister i den kommunala kompetensen och att liknande frågor ställts tidigare. Det blev också fullmäktiges beslut och V tågade ut ur mötet.

Markus Wiechel (SD) och Lars Stjernkvist (S) hade därefter ett kort meningsutbyte i sakfrågan. När V återkom in i mötet meddelade presidiet att de inte hade rätt att - enligt kommunallagen - lämna och återkomma från mötet på det sätt som skett. Man får lämna mötet endast för jäv.