Först väntade inspelning av lokala valfilmer vid Arbetets museum tillsammans med riksdagsledamoten Linda Snecker och Nicklas Lundström, förstanamnet på kommunlistan i Norrköping.

– Vi har ett huvudbudskap, och det är jämlikhet, säger Jonas Sjöstedt när Folkbladet träffar honom på Arbetets museum.

– Vi är det parti som kan se till att Sverige blir ett jämlikt samhälle. Vi har förslag på de stora reformerna, ett skattesystem som fördelar åt rätt håll, att vi vill korta arbetstiden när tekniken utvecklas, att vi ska ha en välfärd som är jämlik och inte styrs av vinstintresse, och trygga jobb, säger Jonas Sjöstedt.

Artikelbild

| På valårsturné. Partiledare Jonas Sjöstedt (V), här vid Arbetets museum, talade om jämlikhet på flera områden som den viktigaste valfrågan.

– Har vi ett pensionssystem som missgynnar kvinnor konsekvent, ja, då får vi göra om det.

– Det har blivit så tydligt under den här mandatperioden att väldigt mycket av de jämlikhetsreformer som faktiskt har gjorts, vare sig det är gratis glasögon för barn, fri kollektivtrafik om sommaren för unga eller satsningar på förlossningsvård och psykiatri – det kommer från Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt besökte också kommunens dagliga verksamhet Mediaverkstan, där flera personer är beroende av LSS.

– Sveriges ekonomi går bra, men det kommer långt ifrån alla till del. De rikaste blir allt rikare samtidigt som andra lämnas efter. Ett tydligt exempel är när den personliga assistansen plötsligt dras in för personer med funktionsnedsättning. Rätten till LSS är en viktig del av ett jämlikt Sverige, sa Jonas Sjöstedt inför besöket.

Artikelbild

| Valfilm. I en typisk Norrköpingsmiljö, vid Arbetets museum, spelade Vänsterpartiet, med partiledaren på besök, in lokala valfilmer. Nicklas Lundström, Jonas Sjöstedt och Linda Snecker.

Jonas Sjöstedt skulle på kvällens öppna möte i Hörsalen prata om ”vad ojämlikheten gör med oss”.

– Det är så tydligt att hälsa till exempel är extremt beroende av jämlikhet. Vi kan se att den enda grupp i Sverige vars medellivslängd inte ökar är kvinnor med låga inkomster. Det hänger ihop med deras livssituation.

– Och kriminalitet har en tydlig koppling till ojämlikhet. Stadsdelar som har mycket tung kriminalitet i Sverige är oftast stadsdelar med låga inkomster, trångboddhet och dåliga skolresultat.

En viktig valfråga är enligt Sjöstedt sjukvården, som i dag går på knäna. Enligt Sjöstedt hänger det ihop med att personalen har dåliga arbetsvillkor, att de är stressade och har låga löner.

I bostadspolitiken vill Sjöstedt stödja byggandet av hyreslägenheter, med låga hyror, ”man kopplar stöd till hyresnivån”, något som sker i många kommuner runt om i Sverige.

Han talar också om klimatinvesteringar, där snabbjärnväg, som Ostlänken och förlängningen söderut, är en av nycklarna.