Nästa måndag möts EU:s fiskeministrar för att ta beslut om nästa års fiskekvoter inom unionen – när det gäller Sverige har EU-nämnden gett förhandlingsmandat till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det internationella havsforskningsrådet har i sina råd till fiskeministrarna beskrivit ett torskbestånd i kris där det västra beståndet befinner sig under biologiskt säkra gränser och där det inte finns vetenskapliga data för det östra.

– Östersjötorsken är i kris, därför måste beslutet om nästa års fiskekvoter bli en vändpunkt, säger Henrik Svedäng, forskare på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Det är initiativet "Rädda torsken – skydda kustfisket" (som startats av BalticSea2020) som i ett pressmeddelande uppmärksammar situationen inför EU:s kommande möten. På projektets hemsida beskriver man ett torskbestånd som efter många års överfiske nu hotas och därmed också riskerar balansen i havet att rubbas än mer.

– Torskarna växer sig inte stora och dessutom blir de könsmogna vid en mindre storlek än tidigare. De stora torskarna är viktiga för ett sunt torskbestånd och torsken är avgörande för balansen i Östersjön, säger Henrik Svedäng.

– Det behövs genomgripande förändringar i hur torskfisket bedrivs, men på kort sikt är det viktigt att ministerrådet följer de vetenskapliga rekommendationerna och avstår från att besluta om högre kvoter så som man brukat göra. Sven-Erik Bucht har ett stort ansvar gentemot torsken i Östersjön under nästa veckas förhandlingar med sina europeiska kollegor.