Vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet presenterades aktuella siffror för arbetslösheten i Norrköping. Arbetslösheten har stigit till 12,6 procent. Totalt var 8 660 personer arbetslösa i Norrköping i januari.

– Det som har sjunkit är arbetslösheten bland unga, 18 till 24 år. Den har sjunkit till 17,7 procent. Den har legat runt 20 procent förut, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Samtidigt är det höga siffror jämfört med riket.

– Det här är en bekräftelse på att vi är på fel väg när det gäller arbetslösheten.

Sophia Jarl saknar konkreta lokala åtgärder mot arbetslösheten från den styrande Kvartettens sida. Under våren kommer Moderaterna därför att presentera ett antal åtgärder. Först ut är idén om ett lokalt arbetsmarknadsråd.

– För några år sedan konstaterade vi att klimatet i näringslivet inte har varit särskilt bra i Norrköping. Det man gjorde då var att man tog beslut om en näringslivspolitisk referensgrupp. Man skulle lyssna till företagen, vad problematiken var och vad vi kunde göra bättre.

– På samma sätt föreslår vi nu att man omgående tar beslut om ett arbetsmarknadsråd, säger Sophia Jarl.

Hon tror på samarbete med andra myndigheter, och vill gärna tro att det nya ungdomskontoret på Kungsgatan, ett samarbete med Arbetsförmedlingen, är en av anledningarna till att ungdomsarbetslösheten har sjunkit något.

Moderaterna vill se ett arbetsmarknadspolitiskt råd där kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommundirektören och chefen för arbetsmarknadskontoret representerar kommunen, och där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår.

Till det ska man knyta en referensgrupp med universitetet, civilsamhället och parterna på arbetsmarknaden. Syftet: hitta fler lokala åtgärder.

– Precis som grundtanken var när vi skapade näringslivsrådet.

Arbetsmarknadsrådet ska bland annat jobba för att säkra kompetensförsörjning. De stora bristyrkena är undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.

– Det handlar också om ett regionalt arbete, att vi inte isolerar Norrköping som en ensam ö, utan att vi tänker arbetsmarknad regionalt.

Enligt Jarl har varianter av det här provats i andra kommuner, bland annat i Uppsala, Lund och Solna.