Skolkommissionen föreslog ett tillskott om 6 miljarder kronor till undervisning och elevhälsa med en rättvis fördelningsprofil så att de som har det största behovet får ett större tillskott.

Nu har regeringen i sin budget ställt sig bakom detta förslag. LR beräknar att det skulle motsvara ett tillskott av 10 000 lärartjänster på nationell nivå, och för Östergötlands del knappt 500 lärartjänster för länet.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan se vad Skolkommissionens förslag i realiteten innebär för skolan. Med politisk enighet om att staten ska ta ett fastare grepp över svensk skola så finns äntligen förutsättningarna att vända utvecklingen och stärka likvärdigheten, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

– Nu gäller det att se till att de ökade resurserna till undervisning och elevhälsa verkligen når ut till de enskilda skolorna på ett sätt som stärker likvärdigheten. Vi måste nu noggrant bevaka så inte kommunerna försöker spara på de egna ansträngningarna, då riskerar de ökade resurserna att istället försvinna ner i kommunernas svarta hål. Det får inte ske, säger Åsa Fahlén.