Som Folkbladet kunde berätta i torsdagens tidning anser inte Kristdemokraterna i Norrköping att en minaret är ett lämpligt inslag vid moskén som ska byggas i Ektorp. Det är dock inte första gången som partiet gör sin ståndpunkt klar på den fronten; redan i september klargjorde Eva-Britt Sjöberg ställningstagandet i Folkbladet när hon skrev att ”Kristdemokraterna föredrar en byggnad utan minaret för att tydligt visa att böneutrop inte är aktuellt”.

Läs mer:"Vi tycker inte att en 19 meter hög minaret är lämplig här".

Partiet framförde just den oro som finns bland deras egna väljare, och andra medborgare, om att det kan komma att bli böneutrop – även om den muslimska föreningen sagt att det inte är aktuellt. Den ståndpunkten har dock framförts på andra ställen där moskéer byggts, för att senare ändras, enligt Kristdemokraterna:

Artikelbild

| Emot minaret. Eva-Britt Sjöberg (KD).

– Det finns böneutrop på några ställen i Sverige. Till exempel i Fittja, säger Eva-Britt Sjöberg.

Enligt henne får KD stöd på böneutropspunkten av sina Kvartettkamrater i S, L och C. Men det är bara KD som går så långt som att säga nej till en minaret.

Med dessa åsikter vädrade, hoppades KD att Bosniakiska islamiska församlingen skulle ändra sig och inte ta med en minaret i sin bygglovsansökan.

– Vi hade hoppats att de skulle lyssna på vår oro. Det var vår förhoppning, säger Eva-Britt Sjöberg.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L). Kommunalråd.

Men inte. I nästa vecka ska bygglovet tas i byggnads- och miljöskyddsnämnden. Och där har KD ingen ordinarie ledamot som kan lägga en röst.

– Vi har en ersättare, men om han får rösta beror på om någon annan ledamot är borta, säger Eva-Britt Sjöberg.

Är det ett problem när det här bygglovet ska tas, tycker du?

– Det är mycket möjligt att han inte tjänstgör, men vi kan ha vår politiska hållning ändå. Vi kommer i så fall att lägga en protokollsanteckning, säger hon och fortsätter:

– Men frågan om bönetrop är ju inget man tar ställning till nu, utan vad som ska få byggas. Och då hade vi gärna sett att det var utan minaret, för att lugna medborgarnas oro.

Skulle Bosniakiska islamiska församlingen vilja ha böneutrop i framtiden är det samma nämnd – byggnads- och miljöskydd – som de måste vända sig till för att få ett beslut.

KD:s inställning i frågan möter en del kritik från olika håll. På Folkbladets facebooksida diskuterar bland annat vänsterpartisten Nicklas Lundström: ”Fy så jäkla svagt och principlöst. Så KD har varit för hittills och ställt sig bakom planen? Men i dagens allt mer hatiska klimat mot muslimer – väljer alltså just KD att inskränka religionsfriheten”.

– Det är helt fel, då har han inte läst det vi skrivit, svarar Eva-Britt Sjöberg på den kritiken och framhåller att partiet värnar religionsfrihet. Men:

– Det krävs ingen minaret för att utöva sin tro. Det finns fyra moskéer i stan i dag som inte har minareter.

Att Kvartetten inte har samma åsikt om minareten, är inget som stör deras samarbete, menar Eva-Britt Sjöberg:

– Det är stabilt. I ett samarbete har inte alla samma åsikt om allt hela tiden. Och vår hållning har övriga Kvartetten känt till länge, säger hon.

Något som Karin Jonsson (C), instämmer i:

– Vi har olika åsikter ibland i nämnderna, så det påverkar ingenting. Man måste tillåtas ha olika åsikter, säger hon.

Inte heller Reidar Svedahl (L) ser några problem med att KD har en avvikande inställning i frågan:

– Det är inget som påverkar. KD gör en markering, men det kommer inte att ändra något, säger han.

Han betonar att frågan om minareten redan är avgjord.

– Själva sakfrågan avgjordes redan innan 2013 när detaljplanen togs. Den säger att de får bygga en möteslokal med ett högt torn. Säger vi nej till den, kan de överklaga till länsstyrelsen som kommer att ge dem rätt, säger han och berättar att nämnden med allra största säkerhet kommer att göra ett tillägg till beslutet som fattas nästa vecka:

– Vi kommer att skriva in i beslutet att det inte blir några böneutrop och att vi förutsätter att de håller det som de sagt, säger Reidar Svedahl.

Skriver ni in detta efter att KD framfört sin åsikt i frågan?

– Inte bara dem, utan även religiösa samfund, Sverigedemokraterna och en och annan centerpartist, liberal och socialdemokrat.