De senaste åren har det skett en accelererande utveckling mot digitala betalningssätt i våra butiker och samtidigt har alltfler banker skurit ner på sin kontanthantering. Det här har inneburit att det finns områden i länet som saknar grundläggande betaltjänster. I rapporten "Bevakning av grundläggande betaltjänster" ger Länsstyrelsen Östergötland (som har ansvaret för denna fråga) sin syn på läget i länet.

Rapporten visar att det finns geografiska områden i länet där det brister när det gäller grundläggande betaltjänster. Det handlar om skärgårdsorterna Sankt Anna och Arkösund som också får stöd av länsstyrelsen för att få det att fungera.

– Vi på Länsstyrelsen kan ge stöd till betaltjänstombud på de orter där marknaden inte tillgodoser behovet av betaltjänstlösningar. Ofta rör det sig om lokala handlare där man till exempel kan ta ut pengar eller lämna dagskassor, säger Christoffer Ahlgren, processledare grundläggande betaltjänster i Östergötlands län.

Det här stödet kan bli aktuellt på fler platser framöver eftersom vissa problem nu även förekommer i vissa tätorter. Man ser att vissa föreningar kan ha svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sätta in sina dagskassor.

– Grundläggande betaltjänster är ett prioriterat område som vi arbetar fokuserat med i det regionala serviceprogrammet, arbetet sker också i samverkan med landsbygdsprogrammet, berättar Christoffer Ahlgren.

Man konstaterar i rapporten att de största problemen har äldre över 80 år och det finns en tydlig genusproblematik: fler kvinnor är över 80 år och många av dessa bosatta på landsbygden saknar körkort och blir då mer sårbara.