Det är Arbetsmiljöverket som vill komma till rätta med problem som de ser på våra vägar. Det handlar om slarv från bilbärgare, företag som utför däckbyten och så vidare. Projektet gäller tills vidare i hela landet, men startade i Stockholm för ett par år sedan och har gett resultat.

– Förra året blev 20 TMA påkörda bara i Stockholm. Så de gör nytta, säger Mikael Roos på Arbetsmiljöverket, som har hand om projektet i region Öst dit Stockholm, Södermanland och Östergötland hör.

Kraven handlar bland annat om att använda varselkläder och att de verkligen syns, samt användandet av så kallade TMA-bilar, ett slags skyddsbilar där, oftast, en lastbil får en slags kudde monterad baktill, så att såväl en potentiell inkörande bil får en mjukare krock, samtidigt som själva lastbilen skyddar arbetarna på vägen. TMA-bilar används vid såväl vägarbeten som trafikolyckor.

– De här används ibland, men inte i den omfattning vi vill. Det är många händelser och många påkörningar, säger Mikael Roos.

För företag som jobbar med anläggningsarbete på vägarna finns tydliga krav och regler från bland annat Trafikverket för användning av bilar som dessa. Men för de som utför servicearbeten finns inte lika tydliga regler. Här slarvas desto mer och det är därför som Arbetsmiljöverket kliver in.

– Nu tuffar vi till oss. För vi ser att det här räddar liv, säger Mikael Roos.

Projektet i Stockholm har fallit väl ut. De flesta som får de här kravbreven är positiva, menar Mikael Roos.