Kommentarerna från läsare på folkbladet.se skapar mervärden i form av breddade perspektiv på händelser och skeenden som vi skriver om. Ofta ges intressanta sakupplysningar och tips som journalisterna på Folkbladet kan arbeta vidare med.

Genom tekniska förändringar behöver vi nu flytta kommentarerna till vår facebooksida. Dels kommer artiklarna å våra sajter att matas ut på ett annorlunda och mer läsarvänligt sätt. Dels kommer det att bli möjligt att prenumerera på Folkbladets nyhetsflöde. Som en sidoeffekt av dessa förändringar försvinner kommentarsmöjligheterna på folkbladet.se

Kommentarerna är viktiga för oss. Bland annat därför att vi varje dag publicerar en halvsida med de ”Värsta & Bästa” kommentarerna från våra läsare. Denna sida är mycket läst och uppskattad; inte minst av våra papperstidningsläsare.

Så jag hoppas att du som vill kommentera och delta i det offentliga samtalet om stort och smått följer med till facebook.com/folkbladet.

Med vänlig hälsning