Det framgick vid en pressträff i Strykbrädan på onsdagen, med anledning av att kommunfullmäktige antagit ett inriktningsdokument för miljöpolitiken och en aktualiserad energiplan för kommunen fram till år 2030.

Hållbar samhällsplanering. Friskt vatten. Energieffektivitet och 100 procent förnybart. Giftfri miljö. Grön ekonomi. Biologisk mångfald. Det är de sex prioriterade områdena i inriktningsdokumentet för miljöpolitiken.

Alla partier i fullmäktige bjöds in att vara med i gruppen som skulle ta fram dokumentet.

Artikelbild

| Miljömedvetna. Maria Danestig, Norrevo, Karin Faxér, miljöcontroller, och kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Också med energiplanen har man försökt att jobba brett. Ett mål är energianvändningen ska effektiviseras med minst 30 procent till år 2030.

– Dels handlar det om att vi ska spara energi och effektivisera våra olika förvaltningar men också om att vi vill ha in förnybar energi, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Nytt är att man nu från att tidigare ha mätt total energianvändning, ett volymmått, gått till att använda ett effektivitetsmått.

– Det betyder att vi mäter per kvadratmeter i stället, berättar Maria Danestig, energistrateg hos fastighetsbolaget Norrevo.

Ett konkret steg mot en mer hållbar kommun är att Norrköping Vatten och avfall på reningsverket installerat ett system från företaget Againity för att ta vara på spillgas som nu blir till hetvatten och el.

– Vi är jätteglada att Norrköpings kommun velat vara pionjärer med ny miljöteknik, säger Elin Ledskog, delägare i Againity.