Hans Brun var inbjuden av Håkan Gunnarsson på Erichs Communications. Hans Brun är knuten till Försvarshögskolan i Sverige och till King´s College i Storbritannien och är en av Sveriges mer välkända terrorforskare.

Hans Brun höll ett pedagogiskt föredrag som mycket tydligt fångade publikens intresse på tisdagsmorgonen. Han talade i ett historiskt perspektiv utifrån terrorismens tre beroenden; lämpliga måltavlor, motiverade gärningsmän och avsaknad av väktare.

Han tog avstamp i det sena 1800-talets "första våg" av modern terror. Terrorn utgick från anarkistiska strömningar och nådde snabbt ut till alla bebodda delar av världen. Måltavlorna var framförallt ledande och oskyddade politiker runt om i världen.

–  Som en röd tråd genom terrorbekämpningens moderna historia går strategin att försöka vända terroristernas tre beroenden till brottsbekämparnas fördel. Anarkisternas terrorvåg bromsades genom att måltavlorna blev färre när personskyddet runt makthavarna förstärktes, förklarade Hans Brun.

Terrorns andra våg knöt Hans Brun samman med avkoloniseringen från ungefär 1920 till 1960. Våldsamheterna i Nordirland är ett klassiskt exempel.

– Terroristerna ville göra det "göra det dyrt för staten". IRA - och deras föregångare - slog inte minst till mot avlägsna polisstationer vilket betydde att den brittiska staten blev tvungen att skeppa över mer och mer poliser, soldater och officerare för att skydda sina intressen, sa Hans Brun.

Den tredje terrorvågen dominerades av extremvänstern med grupper som Baader Meinhof och Röda Brigaden i fokus. Kidnappningar, enstaka mord och flygplanskapningar var populära metoder.

– Det nya motmedlet som nu utvecklades var flygets säkerhetskontroller som tämligen effektivt - tillsammans med andra klassiska åtgärder - gjorde.

Nu lever vi i den fjärde vågen av terror; jihadist- och högerextremister som inte så sällan uppträder som svårfångade "ensamvargar." Enligt Hans Brun är dessa terrorister extra svåra att stoppa eftersom "allt och alla" är måltavlor för självmordsattackerna.

– Det går helt enkelt inte att skydda allt och alla. Vilket vi har sett med plågsam tydlighet i bland annat Paris, Bryssel och i Oslo. Utöver allt mer förfinade klassiska metoder för terrorbekämpning så tror jag att utbyggd och smart kameraövervakning kommer att få ökad betydelse för att eliminera misstänkta gärningsmän, avslutade Hans Brun.