Det var natten den 13 mars 2016 som en man med chefsbefattning på Säpo befann sig på hemväg från krogen efter att ha lämnat sina vänner, mannen kände sig alltför påverkad av alkohol – han visade sig senare vid provtagning ha över 2,11 promille alkohol i blodet. Enligt sitt vittnesmål mötte han någon på vägen som startade ett tjafs och det sista mannen minns är att han fick ett slag eller en spark i huvudet och föll till marken – han återfick inte medvetandet förrän dagen därpå.

Det hela skedde bakom parkeringshuset Ankaret och det var vittnen till misshandeln som larmade polis och ambulans – ett av vittnena såg händelsen och beskrev hur gärningsmannen slet av offret väskan efter att ha utdelat "en fotbollsspark" och därefter sprang därifrån. Hon uppgav dock att hon inte kunde identifiera mannen på grund av att det var för mörkt på platsen.

Polisen hittade dock en 22-årig man i närheten en stund efter rånet som var blodig på händerna och hade utsmetat blod i ansiktet. Mannen förklarade detta med att han fått en smäll då han nekat en person att smaka jointen han rökte. Han förnekade också till en början kännedom om målsägandens väska men efter att han fått veta att hans blod påträffats på väskan ändrades vittnesmålet. 22-åringen menade då att han hittat väskan och rotat i den. Det finns också ett vittne som sett en springande man med en väska i anslutning till rånet – hon har dock i förhör uppgett att den gripne inte var samma person som den hon såg.

Målet gick upp i Norrköpings tingsrätt och i februari i år föll domen: 22-åringen dömdes till ett år och sex månaders fängelse för rån och dessutom skulle han betala skadestånd på 30 213 kronor till målsäganden. Domen överklagades dock – målsägande Säpochefen har yrkat på att 22-åringen ska fällas för grovt rån och att straffet bör skärpas medan den dömde mannen yrkat på frikännande.

Nu har Göta hovrätt fällt sitt avgörande: den 22-årige mannen frikänns helt, dessutom blir det inget skadestånd. I sin motivering till domen skriver hovrätten att teknisk bevisning som knyter 22-åringen till brottsplatsen saknas.

Man gör också en helt annan bedömning än tingsrätten i frågan om mannens förklaringar till att hans DNA fanns på väskan. Hovrätten skriver: ”Vid en sammanvägning av den bevisning som åberopats till stöd för åtalet anser hovrätten att denna inte räcker för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att XX var gärningsmannen.”.