Butikerna utmed Repslagaregatan och hörnet med Drottninggatan är inklädda i byggnadsställningar. En ”tunnelpassade” har inrättats tillfälligt för de som vill ta sig in till butikerna eller gå trottoaren som leder ned mot Gamla Rådstugugatan. Men just nu sker alltså inget arbete med fasaden. Helena Zinn äger secondhandbutiken Busfrö Nytt och Bytt.

– Det är synd att det motarbetas, för en renovering gynnar hela kvarteret. Det behövs!, säger hon.

Det var efter att tandläkaren Mikael Saksi och en tandläkarkollega, som båda är hyresgäster och som har verksamhet i 1950-talshuset, överklagade fastighetsägaren Magnentus bygglov för fasadförändringen, som länsstyrelsen stoppade arbetet. Beslutet från länsstyrelsen kan dröja flera månader och under tiden kommer byggställningarna att stå där – utan att något arbete är igång.

Artikelbild

| Helt igensatt. Butikernas entréer ramas in av byggställningar.

– Det är ett stort bakslag. Jag tycker att huset är väldigt fult. Jag kan inte förstå varför man beviljar inhibition, varför man inte kan låta oss göra de åtgärder som vi vill göra på vår egen fastighet. Nu får vi ju inte göra det, och det är bara att rätta sig efter, har Magnus Malm, ägare till Magnentus, sagt tidigare i Folkbladet.

Läs mer:Länsstyrelsen stoppar renovering efter överklagande.

Magnus Johansson äger Sköna Skon. Butiksingången är inklämd mellan byggställningar och han tycker att den uppkomna situationen är besvärande för hans verksamhet.

– Även om byggnationen förlöpt som den skulle, hade det varit en lång process. Att den nu förlängs tre-fyra månader gör inte saker bättre, säger han.

Artikelbild

| Positiv. Helena Zinn, som äger Busfrö Nytt och Bytt, tycker det är bra att fasaden förändras och hade gärna sett att arbetet fortsatte direkt.

I grund och botten är han dock, likt Helena Zinn på Busfrö Nytt och Bytt, positivt inställd till fasadrenoveringen.

– Det kommer att lyfta huset och vår entré, som kommer att bli mer attraktiv. Men nu är jag nästan förbannad på att det är överklagat, säger han.

Artikelbild

| Inramad trottoar. Längs med Repslagaregatan.

Han vill inte spekulera i huruvida kunderna skräms bort av byggställningarna eller inte. På Busfrö Nytt och Bytt märker man dock ingen skillnad, menar Helena Zinn:

– Nej, vi har återkommande kunder som kommer och lämnar kläder och som handlar. Så det har vi inte märkt av.

Orsaken till att Mikael Saksi motsätter sig renoveringen är att han bland annat värnar om äldre hus och att han därför motsätter sig en modernisering av fasaden i form av stora fönster.

– Jag vill att man bevarar det för Norrköpingsborna. Fastighetsägare kommer och går, det är bara huset som består, har han tidigare kommenterat fasadförändringen, och beskriver de tänkta fönstren som ”groteskt stora”.