Räddningstjänsten var snabbt på plats, utan att hitta någon brandhärd.

Vid 21.35-tiden konstateras att det rör sig om ett automatlarm som utlösts, och återställts. Orsaken är troligen ett tekniskt fel.