Händelseförloppet filmades med mobilkamera.

Övergreppen inträffade på en mindre ort i Östergötland. Samtliga inblandade, som alla känner varandra, var vid den här tidpunkten i 14-15-årsåldern.

Förutom flickan, som hotats och tvingats till den sexuella handlingen, är den pojke, som utsatts för det som räknas som våldtäkt, målsägare i målet.

Läs mer i fredagstidningen.