Att ensamkommande asylsökande barn försvinner i Sverige är ingen nyhet.

- Det är ganska vanligt att de drar från sitt boende när de får ett avslag från Migrationsverket, säger Anne Sjö.

Den senaste tiden har Norrköpingspolisen rapporterat om flera polisanmälningar om att flyktingbarn har försvunnit från boenden. Men Anne Sjö upplever inte att det har varit någon ökning på sistone.

Enligt Migrationsverket har fem barn i länet rymt, hittills i år. Två av dem har kommit tillbaka medan tre är spårlöst försvunna. I landet har totalt 81 ensamkommande barn avvikit under året varav 68 fortfarande är borta och eftersökta.

- Den allra vanligaste orsaken att de avviker är att de ska åka tillbaka till ett så kallat Dublinland, (det vill säga att de inte kan söka asyl i Sverige eftersom de redan sökt asyl i ett annat EU-land), säger Rickard Appelberg, chef på Migrationsverkets mottagningsenhet Hallonbergen.

Någon utredning hos polisen görs inte när det handlar om flyktingbarn som försvinner efter att ha fått avslag hos Migrationsverket. När en anmälan kommer in skrivs den in i polisens efterlysningsregister.

Det är, enligt Anne Sjö, omöjligt för polisen att prioritera dessa ärenden.

- Vart ska vi leta? Till skillnad från svenska barn så har till exempel flyktingbarnen sällan något kontaktnät. Finns det däremot misstankar om brott så behandlar vi det som vilket annat ärende som helst, säger Anne Sjö.

På andra ställen i landet har det funnits signaler om att ensamkommande flyktingbarn som har försvunnit har utnyttjats, bland annat sexuellt.

- Om ett flyktingbarn försvinner utan att ha fått avslag tar vi det på större allvar, berättar Anne Sjö.

Några misstankar om människosmuggling finns inte bland de försvunna flyktingungdomarna i länet.

I de fall som polisens utlänningsrotel just nu har på sitt bord har ungdomarna fått avslag på sin asylansökan eller att de fått beslut om att de blir ett så kallat Dublinärende.

Fotnot: Det är betydligt fler barn, som är här med sina familjer, som försvinner och som ingen vet var de är. Hittills i år har 407 barn i familjer avvikit, enligt Migrationsverkets siffror.