NORRKÖPING I flygarkretsar finns ett uttryck som säger "Learn to Love Left Wind" - lär dig älska vind från vänster. Man menar att om man ska starta eller landa i sidvind, är det bättre att välja sidvind från vänster än sidvind från höger. Detta hör ihop med ett meteorologiskt fenomen som kallas Ekmanspiral. Luft som strömmar över jorden upplever friktion mot markytan och detta gör att vindhastigheten ofta är som lägst precis vid ytan. Hastigheten stiger sedan med höjden och luft på högre höjd böjer därför av allt mer på grund av Corioliseffekten (som böjer av rörelser åt höger på norra halvklotet). Alltså kommer vinden att vrida medurs ju högre upp vi kommer (därav ordet spiral). Luft från högre höjd kan ibland, främst sommartid, blandas ner närmare marken och skapa vindbyar. Luft som blandas ner kommer då med en högre hastighet och också en annan vindriktning. Om vi står startklara med vårt flygplan med sidvind rakt från vänster, innebär det att vi en bit upp i luften har vind som kommer lite mera framifrån (medurs med höjden). Eventuella vindbyar kommer därför att träffa oss mer framifrån och flygare strävar efter att starta i så nära motvind som möjligt. Hade vi istället stått med sidvind från höger hade vindbyar kommit lite bakifrån och det är mindre gynnsamt.