I onsdags berättade vi om Cathrine Nilsson, 38, som förlorade sin fot i en traumatisk bilolycka för tio år sedan. Den ständiga värken i foten gör att hon inte kan arbeta heltid vilket intygas av fyra läkare. Men försäkringskassan underkänner läkarintygen och menar att skadan inte är bestående.

Men myndigheten är av en annan åsikt:

- Vi underkänner inte läkarnas utlåtanden. Vi gör alltid en egen helhetsbedömning när vi beslutar om sjukersättning, säger Johanna Hjalmarsson, verksamhetsansvarig för sjukersättning på försäkringskassan och framhåller att hon inte vill eller kan uttala sig i det enskilda fallet.

Hon poängterar att den medicinska bedömningen, som görs av läkarna, är en viktig del när de beslutar om rätten till sjukersättning.

- Men det är långt ifrån det enda vi tittar på i den försäkringsmässiga bedömningen. Vad vi undersöker är olika från fall till fall, säger Johanna Hjalmarsson.

Annat som försäkringskassan tittar på är arbetsförmågan på hela arbetsmarknaden.

I Cathrine Nilssons avslag nämns till exempel anställning med lönebidrag och arbete vid Samhall.

Innebär det här att hon kan jobba 75 procent på ett vanligt arbete och 25 procent på Samhall?

- Jag vet inte vad Samhall har för regler men det torde det kunna vara, säger Johanna Hjalmarsson.

Hon medger att det har blivit tuffare att få sjukersättning.

- Lagstiftarna ändrade regelverket i juli 2008. Sedan dess har det blivit svårare att få rätt till sjukersättning. Sedan dess tittar vi också på hela arbetsmarknaden.

I Cathrine Nilssons fall handlar det bara om att hon inte kan jobba 25 procent. Men i dessa fall är det, enligt försäkringskassan, ännu svårare att få rätt till sjukersättning.

- För att en så - relativt sett - liten nedsättning av arbetsförmågan som en fjärdedel ska kunna konstateras föreligga, ställs höga krav på att det finns ett klart samband mellan de medicinska faktorerna och nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga, skriver försäkringskassan i Cathrine Nilssons beslut.