- Man kan säga att vi fungerar som en sorts konsulter, för att hjälpa ryssarna rena vattnet med hjälp av sin nya teknik. Framförallt när det gäller fosfor och kväve, säger Bertil Hylén, underhållsingenjör på Slottshagens reningsverk.

- Och Tosno ligger inne i Finska viken och den å som de släpper ut sitt vatten i, rinner ut i S:t Petersburgs vatten och sedan ut i Finska viken.

Vad kan ni i första hand hjälpa ryssarna med?

- Tanken är att vi ska fungera som ett bollplank för drift och skötsel av ett reningsverk. Reningsverket i Tosno ska snart sätta ny teknik i drift, från ett handkört verk, ett sådant som vi hade på 1960-talet, till ett helt automatiserat verk.

- Det vill säga ett sådant verk som vi har idag och där vi kan hjälpa ryssarna med våra erfarenheter.

En vecka här

Från söndag kväll till och med fredag kommer de ryska gästerna, direktören Viktor Shirokov och huvudingenjören Gennadii Bashluev att besöka Norrköping Vatten.

Åker till Tosno

Tanken är sedan att personal från Norrköping Vatten AB under försommaren, kommer åka tillbaka till Tosna för fördjupad konsultation i en vecka.

Läs mer i lördagstidningen