Vintern bjuder ibland på snabba temperaturväxlingar. Det finns exempel då temperaturen inom samma dag stigit från strax under -35 upp till bara ett par grader under 0. De flesta exempel i Sverige är med just stigande temperatur. Solen står så lågt på vintern att den inte värmer. Marken och luften närmast marken kyls av både under natt och dag. Det gör att det i allt större grad är olika luftmassor som avgör vilken temperatur vi har. Vid exempelvis vindsvaga högtrycksförhållanden etableras riktigt kall luft över landet, oftast i norr. När ny och i detta fall mycket mildare luftmassa sveper in lägger sig den mildare luften först ovanpå den kalla. Men då den nya luften oftast kommer med en ökad vind så blandas de båda luftmassorna med varandra. Vid marken stiger då temperaturen hastigt. På sommaren då? Varm vind från ett högtryck över Ryssland till exempel. Men det blir sällan den där extrema ändringen. Kontrasterna mellan norr och söder är inte lika stora under sommarhalvåret som de är på vintern. Markytan värms upp mycket under dagen och finns kvar även när solen går ned, avkylningen sker långsamt under natten.