- Jag har hört att det finns en liknande anläggning på Vikbolandet, men visst känner jag mig som något av en pionjär som elförsäljare.

Och varför då denna satsning?

- Det känns väldigt bra rent miljömässigt med solcellsel, men det är också en ekonomiskt fördelaktig satsning, menar Gunnar Sem. Åtminstone på sikt.

Artikelbild

Hur ser då ekonomin ut?

- Själva investeringskostnaden ligger på 90.000 kronor och nu räknar jag med att elen från solcellerna täcker 40 procent av husets årskonsumtion av el.

- Så enligt mina beräkningar har jag sparat in investeringskostnaden på 10-15 år och då räknar jag med att solcellsanläggningen kommer att fungera i ytterligare lika lång tid.

När säljer du el och hur går det till?

Artikelbild

- Jag säljer av min elproduktion under hela åren, men framförallt under sommarhalvåret, när värmepumpen, som drar mycket el, är avstängd.

- Då lyser oftast den högra pilen på vår speciella elmätare, som E:on installerat, och det innebär att vi levererar ut elektricitet till allmänna elnätet medan en pil till vänster innebär att vi köper in el till huset.

Artikelbild

- Här har jag märkt ytterligare en positiv sak, nämligen att en viss del energi produceras även när det inte är full sol ute, vilket jag inte hade trott.

Artikelbild