Eskil Erlandsson försökte svara på alla frågorna och när det gällde vargar och grisar, sa han så här:

-Vårt mål är att vi ska ha den livskraftiga vargstam i landet som vi klarar av att förvalta. Men den ska inte vara större än att även andra verksamheter, också kan bedrivas i alla delar av vårt land. Exempelvis samerna och renskötseln, och som här på Vikbolandet fårskötsel.

Inavlad vargstam

- Tyvärr har vi inte idag en livskraftig vargstam, eftersom den är mycket starkt inavlad. Så antingen måste den bli rejält stor för att den ska överleva eller också ska vi flytta invandrande vargar från Ryssland och plantera ut vargvalpar från djurparker med andra gener, för att hålla numerären av vargar så låg som möjligt.

 

- Klarar vi inte det, tar EU över frågan, eftersom vargen funnits så lång tid i Sverige och tillåts därför inte att dö ut här. Så vårt mål är att få fram en frisk vargstam och ändå hålla nere numerären på en för EU acceptabel nivå.

 

Frågan från en grisbonde handlade om mångmiljoninvesteringar för en ny spaltbredd på spiltgolven, som han tyckte var en helt onödig åtgärd:

- Angående de nya direktiven om nya spaltmått på spiltgolven, jobbar jag för att vi ska slippa den förändringen i Sverige. Men här pågår förhandlingar och jag vågar inte lova någon förändring än i den här frågan.

Läs mer i onsdagstidningen