Östergötland har i dagarna fått tre nya byggnadsminnen: trankokeriet på Harstena i skärgården, en stadsgård i Vadstena och en vaddfabrik utanför Kisa.

Nu är antalet byggnadsminnen i länet uppe i 133 stycken.

Trankokeriet på Harstena byggdes 1911 och användes för att smälta ner och koka sälspäck. Där framställdes tranolja, som efterfrågades av garverier och färgindustin. Tranolja användes också förr i lampor. Tranolja, sälkött och sälhudar var viktiga näringar ute på Harstena förr. Sedan 1940 har det dock inte kokats tran på Harstena.

Mårten Ulfssons gård i Vadstena består av en ålderdomlig och värdefull gårdsmiljö. Gårdshuset uppfördes sannolikt redan på 1500-talet.

Kölefors vaddfabrik utanför Kisa anlades 1873 och var i bruk fram till 1958. Fabriken drevs genom turbindrift av Storåns vatten. Den välbevarade maskinparken skulle, enligt uppgift, kunna köras än idag.