Verkets uppdrag från regeringen är att utreda behoven av ökad kapacitet i järnvägssystemet ända fram till 2050. Det som nu lagts fram är ett förslag till delrapport.

Den allmänna bild som förmedlas är, att det svenska järnvägsnätet idag är hårt ansträngt. Där körs fler, tyngre, bredare, högre och längre tåg än någonsin. Förslitningen blir då också därefter.

Inte värst här
Persontrafiken har ökat med 60 procent sedan 1997, betydligt mer än man räknat med. Godstrafiken har ökat med 20 procent.

Det är då inte Östergötland, som är hårdast drabbat av detta. Den stora ökningen återfinns på de regionala tåglinjerna in mot Stockholm, Göteborg och Malmö. Där är spårkapaciteten nu utnyttjad till max, mer än så här klarar man bara inte.

Men det påpekas också, att kapacitetsbegränsningarna kvarstår på sträckan Norrköping-Linköping.

Att öka pendeltågstrafiken, så som Östgötatrafiken önskar, ställer sig mycket svårt. Enda tänkbara lösningen tycks vara att integrera pendeltågen med regionaltåg, som idag har Linköping som slutstation. Dessa skulle då kunna turas om att stanna vid de mindre stationerna.

Lämna synpunkter
Utredningen räknar dock kallt med att problem med sträckan Norrköping-Linköping kommer att kvarstå, även när man är framme vid år 2021.

Också sträckorna Norrköping-Alvesta och Hallsberg-Mjölby. Norrköping pekas ut som mer eller mindre problematiska.

Norrköpings kommun har nu, i likhet med andra regionala aktörer, möjlighet att ge sina synpunkter på utredningen.

Säkerligen kommer svaren från regionen att innehålla något om Ostlänken - ett projekt som överhuvud taget inte nämns i den här utredningen.