Om allt gått enligt planerna skulle Norrköpingsprojekten sammanlagt få 32 miljoner i statliga bidrag. Nu blir det bara fem miljoner till de tre kvarvarande projekten. Och av förskottet på åtta miljoner kronor måste kommunen alltså skicka tillbaka tre till staten.

- Jättetråkigt, men inget som kommunen kan styra över, hur företagen väljer att gå vidare med sina investeringar, säger kommunens Klimpsamordnare Jannica Schelin.

Det är nämligen så det fungerar, att projekten antingen drivs av kommunen själv eller av företag i kommunen, och i det här fallet var två av de nedlagda projekten företagsprojekt.

23,5 miljoner
Störst var Holmen Papers planer på bygga om en panna i Braviken för att ta tillvara spillvärme ur rökgaserna. Det projektet ensamt skulle nämligen ha fått 23,5 miljoner, vilket i och för sig bara var en knapp femtedel av hela investeringen.

- Bidraget till trots var det inte tillräckligt bra lönsamhet på den investeringen, ger Rikard Wallin, chef på Braviken, som förklaring till att ombyggnaden aldrig blev av.

Dessutom kom finanskrisen strax efter att bidraget beviljats 2008 och ströp tillgången på investeringspengar inom företaget. Några nya planer på att bygga om pannan finns inte. Rikard Wallin pekar istället på att den nya massafabriken som byggdes 2008 har gjort att Braviken kraftigt har kunnat minska oljeeldningen.

Byråkrati i vägen
Det andra nedlagda företagsprojektet är planerna på att utvinna kraftvärme och biodiesel ur raps och svingödsel på Torps gård utanför Norrköping. Här lär byråkrati vara en av orsakerna. Länsstyrelsen har nämligen ännu inte beviljat tillstånd för den utbyggnad av svinstallarna som är en förutsättning. Därmed hinner man inte färdigt innan projekttiden går ut våren 2012.

Ett projekt som däremot rullar på, men är försenat, är utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Kimstad samt att bygga ihop det med nätet i Skärblacka. Klimatvinsten här är att fjärrvärmen kommer från spillvärme från pappersbruket Billerud.

22 av 600
En missräkning är att färre än beräknat har anslutit sig till nätet, så frågan är om man kommer att uppnå utlovad miljöeffekt när projekttiden går ut, en förutsättning för att få bidraget. I vilket fall som helst kommer bidragspengarna inte något Norrköpingsföretag tillgodo, eftersom det är Tekniska Verken i Linköping som bygger.

Ett litet projekt, med bara 200 000 i bidragspengar, har nyss startat. Här försöker Norrköpings kommun förmå anställda i Hageby centrum att ställa bilen och istället gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. Av 600 som jobbar i centrumet har 22 hittills anslutit sig. Lockbete är ett startpaket med busskort för en månad och småsaker som busstidtabell, dricksflaska och lite choklad, berättar Jannica Schelin.

Läggs ned
På motsvarande sätt jobbar Linköpings kommun med de anställda i Ikanohuset. Linköping har för övrigt lyckats mycket bättre än Norrköping i den här omgången av Klimp. Av nio projekt som beviljats bidrag har bara ett lagts ner.

Sedan 2003 har Naturvårdsverket beviljat Klimppengar. I tidigare sökomgångar har Norrköping lyckats betydligt bättre än denna gång, enligt Jannica Schelin. Det här var sista omgången. Nu läggs åtgärden ner.