Artikelbild

| Svensk demokrati är knappt ett sekel gammal, men kampen för rösträtt och inflytande i arbetslivet har varit lång.

 

 

 

 

Artikelbild

| Delaktighet och att fritt få uttrycka sig ingår som en av demokratins hörnstenar. Därför uppmuntras även besökare att uttrycka sina egna budskap.