På sin gård i Kolmården och på Camilla Hanssons gård på Vikbolandet tar de emot människor som är utmattade, lider av psykisk ohälsa och/eller har ont i kroppen. Deltagarna kommer till deras verksamhet från arbetsförmedlingen och försäkringskassan och stannar i rehabilitering i minst  sex månader, men ibland upp till ett år.
Massor av djur
Den här veckan är gruppen, som består av tio kvinnor, just på Djupviks gård. Här finns nio hästar, tre hundar och några katter och här finns mer att göra under vintern förklarar Camilla Hansson. På hennes gård i Å, på Vikbolandet, dominerar  trädgårdsodlingen.  Där sår man på våren och skördar på hösten. Även om det finns några djur där också, som en hund och några katter.
– Det är alltid bra för en människa att vistas nära naturen. Därför verkar metoden med djur och natur nästan lite för enkel, säger Camilla Hansson.
Men deras verksamhet, som startade som ett projekt, har utvärderats av två stressforskare Peter Währborg och Patrik Grahn vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, som pekar på just de positiva resultaten av grön rehabilitering.
– De har sett att utmattningsdepressioner förbättrades betydligt under tiden som projektet pågick, med mindre ångest, mindre symtom och en bättre livskvalitet, säger Camilla Hansson.
 Med ett så bra resultat har verksamheten permanentats och man har nu ett avtal med arbetsförmedling och försäkringskassa om att ta emot tio personer, men det finns ett ännu större behov och myndigheterna vill därför fördubbla antalet platser i avtalet.
Camilla Hansson är utbildad arbetsterapeut och har själv arbetat på arbetsförmedlingen, där hon har träffat många människor med utmattningsproblematik. Det är människor som inte har haft någon plats att starta sitt tillfrisknande ifrån. De har inte klarat av att arbetsträna, efter att ha varit sjukskrivna i upp till 15 år.
– Jag ser vår verksamhet som en förberedande arbetsrehabilitering och där målet kan vara att människor når arbetsprövning. Men det viktigaste är att deltagarna når en inre balans, säger Camilla Hansson. Bara att få vistas på Djupviks gård känns som en ynnest. Miljön är storslagen, med Bråvikens vatten. I hagen mumsar hästen Barnye hö, med katten Gittan på ryggen.
Långpromenad
Här börjar dagen med en långpromenad, oavsett väder. Deltagarna fikar och äter mat tillsammans och tillbringar mycket tid med gårdens hästar, hundar och katter.
På plats får man följa årstiderna och leva med i vädrets växlingar. Deltagarna  får också lära sig att få kontakt med sin kropp och sina sinnen. Och inte minst får de lära sig att släppa taget och försöka sluta grubbla över det som har varit.
Två gånger i veckan tillbringar deltagarna tillsammans ute på landet, med olika aktiviteter på schemat.
Resten av veckan ska de själva arbeta och träna, till exempel med andnings- och avslappningsövningar som de har fått instruktioner i.
– Målet med rehabiliteringen är att de ska återfå sin kraft och sin vilja. Vi försöker hjälpa dem att hitta motivationen, att tro på sig själva och att våga komma vidare, säger Camilla Hansson.
Inga män denna gång
Det mest märkbara är att det inte är några män med i gruppen. Vad männens frånvaro beror på, kan Camilla Hansson inte riktigt säga, mer än att män generellt sett inte gärna rehabiliterar sig i grupp. Men det vore önskvärt med en grupp med både kvinnor och män, tycker Fredrik Svahn.
– Men vi har verkligen en härlig grupp som gör framsteg hela tiden, säger Magdalena Svahn,
Magdalena och Fredrik Svahn har just kommit tillbaka efter att ha skjutsat deltagarna till bussen, som ska ta dem hem till Norrköping. Miljön härute må vara både hänförande och läkande men bussen stannar inte direkt utanför, utan deltagarna måste både hämtas och lämnas vid en busshållplats, flera kilometer bort från gården.